Iveta Janeková
Portrét Iveta Janeková
Email
Telefon
  • Seznam cvičených aktivit
  • Informace o trenérovi
VZDĚLÁNÍ A CERTIFIKACE
Masarykova střední a vyšší zemědělská škola Opava
Sportovní a rekondiční masér Silex Ostrava
Provozovatel sportovních a tělovýchovných zařízení Prosport Ostrava
Fitness instruktor 2.třídy Prosport Ostrava